کارگاه

دوره سوپرویژنی سکس تراپی

دوره سوپرویژنی سکس تراپی

توضیحات کارگاه سوپرویژنی سکس تراپی انجام خودشناسی جنسی انتقال کاربردی پروسه و پروتکل های درمانی مصاحبه تشخیص رل پلی به صورت گروهی مصاحبه تشخیصی با کیس های واقعی مفهوم سازی

ادامه مطلب ...
دوره سرطان و رابطه جنسی

دوره سرطان و رابطه جنسی

سرفصل های دوره سرطان و رابطه جنسی تاثیر سرطان بر روابط جنسی اثرات جسمانی و روانشناختی سرطان در روابط جنسی اثرات سرطان بر احساسات جنسی پارتنر تاثیر درمان های گوناگون

ادامه مطلب ...

آیا نیاز به مشاوره تخصصی توسط متخصصان سلامت جنسی دارید؟