دکتر ندا سالاریه

متخصص سلامت جنسی (سکستراپیست)

فارغ التحصیل از دانشگاه لیون فرانسه

مشاوره و ویزیت آنلاین نوبت دهی و ویزیت آنلاین

من ی ساله از دواج کردم ولی هنوز پردمو از دست ندادم و واقعا این تاثیر گذاشته رو زندگیم

لیست سوالاتدسته بندی: مشاورهمن ی ساله از دواج کردم ولی هنوز پردمو از دست ندادم و واقعا این تاثیر گذاشته رو زندگیم