سادیسم جنسی چیست؟ درمان انحراف آزارگری جنسی

سادیسم جنسی چیست

فهرست محتوا

انحراف سادیسم جنسی یا آزارگری جنسی  Sexual SadismDisorder با لذت بردن جنسی از تحقیر، ترس یا اشکال دیگری از آسیب روانی به فرد مشخص می شود. اعمال سادیستی شامل مهار ( مانند بستن با طناب، به زنجیر بستن یا استفاده از دستبند )، حبس كردن، گاز گرفتن، کتک زدن، شلاق یا ضرب و شتم است. هنگامی که شخصی به طور مکرر این اعمال جنسی سادیستی را بدون رضایت شریک یا شریک خود انجام می دهد، یا بدون انجام اعمال سادیستیك فرد نتواند به ارگاسم برسد و یا زمانی که فانتزی ها یا رفتارهای سادیستی باعث ایجاد مشکلات اجتماعی، حرفه ای یا سایر مشکلات عملکردی می شود، ممکن است اختلال سادیسم جنسی تشخیص داده شود. سادیسم شدید جنسی می تواند مجرمانه باشد و منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ شخص دیگری شود.

اختلال سادیسم جنسی در دسته انحراف جنسی قرار می گیرد که با علایق جنسی، ترجیحات، تخیلات، تمایلات و رفتارهایی که به عنوان ” غیر معمول ” شناخته می شوند، مشخص می شود. این علایق، ترجیحات و رفتارها تنها در صورتی نشانه‌های یک انحراف محسوب می‌شوند که به گونه‌ای عمل شوند که پتانسیل ایجاد ناراحتی یا آسیب به خود یا دیگران، به‌ویژه دیگرانی که رضایت نداده‌اند، داشته باشند.

علائم انحراف سادیسم جنسی چیست؟

طبق راهنمای بالینی و اماری اختلالات روانی ( DSM-5 )، برای تشخیص انحراف آزارگری جنسی ، علائم باید حداقل به مدت شش ماه وجود داشته باشد و باعث ناراحتی شدید یا اختلال در عملکرد اجتماعی، حرفه‌ای یا حوزه مهم دیگری از زندگی روزمره فرد شود. سادیسم جنسی وقتی با ویژگی‌های اختلال شخصیت ضداجتماعی – کنترل ضعیف تکانه، عدم صداقت، و عدم همدلی و پشیمانی – ترکیب شود، می‌تواند به ویژه خطرناک و درمان آن دشوار باشد.

ملاک های تشخیصی برای انحراف سادیسم جنسی در مورد افرادی به کار می روند که آزادانه قبول می کنند که چنین تمایلات نابهنجاری جنسی دارند یا کسانی که هرگونه تمایل جنسی به رنج دادن جسمانی یا روانی فرد دیگر را انکار می کنند، در حالی که شواهد عینی قابل ملاحظه خلاف آن را ثابت می کند. افرادی که آشکارا تمایل جنسی شدید را به رنج دادن جسمانی یا روانی دیگران تأیید می کنند، « افراد تأییدکننده » نامیده می شوند. اگر این افراد به علت تمایلات یا ترجیحات جنسی خود به رنج دادن جسمانی یا روانی فرد دیگر از مشکلات روانی – اجتماعی نیز خبر بدهند، در این صورت می توان آنها را مبتلا به انحراف آزارگری جنسی تشخیص داد. در مقابل، اگر افراد تأییدکننده اظهار ناراحتی نکنند، که با اضطراب، وسواس های فکری، احساس گناه، یا شرم در مورد این تکانه های نابهنجاری جنسی آشکار می شود، و این تکانه ها مانع از دنبال کردن هدفهای آنها نشوند، و گزارش شخصی، سوابق روان پزشکی، یا قانونی آنها نشان دهند که مطابق با آنها عمل نمی کنند، در این صورت می توان معلوم کرد که تمایل جنسی سادیستی دارند، ولی ملاکهای انحراف سادیسم جنسی را برآورده نخواهند کرد.

نمونه هایی از افرادی که هرگونه تمایل را به رنج دادن جسمانی یا روانی فرد دیگر انکار می کنن د، افرادی را شامل می شوند که معلوم شده به قربانیان متعدد در مواقع جداگانه درد یا رنج وارد کرده اند، ولی هرگونه تمایل یا خیالپردازی را در مورد چنین رفتار جنسی انکار می کنند و ممکن است مدعی باشند که دوره های معلوم شده تهاجم جنسی، غیر عمدی یا غیر جنسی بوده اند. دیگران ممکن است دوره های گذشته رفتار جنسی را که درد یا رنج وارد کردن به فرد ناراضی را شامل می شود تأیید کنند، ولی هرگونه تمایل جنسی مستمر به رنج دادن جسمانی یا روانی فرد دیگر را گزارش ندهند. چون این افراد داشتن هرگونه تمایلات یا خیالپردازی هایی را که شامل برانگیختگی جنسی ناشی از وارد کردن درد یا رنج می شوند انکار می کنند، چنین بر می آید که آنها احساس ناراحتی ذهنی یا اختلال اجتماعی توسط این تکانه ها را نیز انکار خواهند کرد. این گونه افراد، با وجود گزارش شخصی منفی آنها، ممکن است مبتلا به اختلال سادیسم جنسی تشخیص داده شوند.

سادیسم جنسی چقدر شایع است ؟

سادیسم جنسی چقدر شایع است ؟

طبق راهنمای بالینی و اماری اختلالات روانی ( DSM-5 )، شیوع ناهنجاری سادیسم جنسی ناشناخته است و عمدتاً بر اساس افرادی است که در محیط های پزشکی قانونی هستند. بسته به معیارهای سادیسم جنسی، شیوع به طور گسترده ای متفاوت است، از 2 درصد تا 30 درصد از جمعیت. در میان مجرمان جنسی متخلف در ایالات متحده، کمتر از 10 درصد سادیسم جنسی دارند. در میان افرادی که مرتکب قتل با انگیزه جنسی شده اند، میزان اختلال سادیسم جنسی بین 37 تا 75 درصد متغیر است.

علل انحراف سادیسم

افراد مبتلا به سادیسم جنسی در نمونه های قانونی تقریبا صرفا مرد هستند، اما نمونه ی بیانگر جامعه در استرلیا گزارش داد كه 2/2 درصد مردان و 3/1 درصد زنان گفتند كه در سال قبل به بند كشیدن و تنبیه كردن، (سادومازوخیسم )، یا سلطه گری و سلطه پذیری پرداخته اند. اطلاعات در مورد شكل گیری و روند انحراف سادیسم جنسی بسیار محدود است. یك تحقیق گزارش داد كه زنان در جوانی از جهت گیری سادومازوخیستی خود آگاه میشوند و تحقیق دیگر گزارش داد كه میانگین سنی هنگام شروع سادیسم در گروه مردان، 4/19 سالگی بود. درحالی كه سادیسم جنسی به خودی خود احتمالا ویژگی دایمی است، اما انحراف سادیسم جنسی ممكن است مطابق با ناراحتی ذهنی فرد یا گرایش او به وارد كردن صدمه به افراد ناراضی، نوسان كند. سن بالا احتمالا همان اثر كاهش دهنده ای را برای این انحراف دارد كه بر رفتار جنسی بهنجار یا نابهنجار دارد.

سایر اختلالات روانپزشکی یا اجتماعی ممکن است همراه با اختلال سادیسم جنسی تشخیص داده شوند، اگرچه لزوماً علت نیستند.

چرا سادیست های جنسی از درد دیگران لذت می برند؟

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که درگیر شدن در رفتارهای جنسی سادیستی، علاوه بر لذت جنسی، ناشی از تمایل به احساس قدرت و تسلط است.

بر اساس اسکن مغزی fMRI از 15 مجرم جنسی خشن، سادیست‌ها هنگام مشاهده تصاویری که درد را نشان می‌دهند، آمیگدال ( بخشی از مغز مرتبط با تحریک جنسی ) فعال ‌تر بود. سادیست ها همچنین این تصاویر را به عنوان نشان دهنده سطوح بالاتر درد نسبت به افراد غیر سادیست در گروه ارزیابی کردند. علاوه بر این، سادیست ها در مقایسه با افراد غیر سادیست فعالیت بیشتری در اینسولا قدامی ( بخش پردازش کننده درد در مغز ) نشان دادند.

درمان اختلال سادیسم جنسی

این غیرمعمول است که افراد مبتلا به اختلال سادیسم جنسی به تنهایی به دنبال درمان باشند. درعوض، کسانی که به جرم تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند، طبق قانون ملزم به دریافت کمک حرفه ای از روانشناس یا روانپزشک هستند که ممکن است ارزیابی انجام دهد. درمان ناهنجاری سادیسم جنسی معمولاً شامل روان درمانی و دارو درمانی است.

درمان شناختی – رفتاری می‌تواند به فرد کمک کند تا الگوهای برانگیختگی جنسی را بشناسد و پاسخ‌های جدید و سالم‌ تری به خواسته‌های خود بیاموزد. یک تکنیک درمانی به نام بازسازی شناختی می تواند به فرد کمک کند تا الگوهای تفکر تحریف شده را شناسایی و بر آن غلبه کند. داروهای ضد افسردگی که رفتار تکانشی را کاهش می دهند یا داروهای ضد آندروژنی که میل جنسی را سرکوب می کنند نیز ممکن است برای درمان انحراف سادیسم جنسی استفاده شوند.

منبع:

كتاب راهنمای بالینی و اماری اختلالات روانی

www.psychologytoday.com

4.7/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آیا نیاز به مشاوره تخصصی توسط متخصصان سلامت جنسی دارید؟